Det kan blive dyrt for dansk eksport, at interessen for det tyske sprog falder markant. Flere og flere elever vælger tysk fra og det manglende tyskundervisning i gymnasierne vil på sigt skabe problemer for den danske eksport til Tyskland. Handelssproget i Tyskland er tysk og man kommer længst når man kan sproget. Også i de nye EU-lande i Øst- og Centraleuropa tales der primært tysk som fremmedsprog.
Manglende sprogkundskab vil få økonomiske konsekvenser når Danmark mister markedsandele i de tysktalende lande som Tyskland, Østrig og Schweiz.

Støv dit tyskkundskab af
Få et gratis og uforpligtende tilbud på tyskundervisning. I en personlig samtale evalueres behovet og tilrettelægges indholdet af undervisningen i din virksomhed. BSV Communication tilbyder enkeltundervisning, holdundervisning, grammatikkurser, konversationskurser. Med udgangspunkt i virksomhedens salgsmateriale kan der også trænes fagterminologi.