Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Markedet er enormt, og det kan nemt virke uoverskueligt for mindre virksomheder, der ikke råder over en eksportafdeling eller tysktalende personale. BSV Communication er en tyskejet virksomhed, der hjælper med at løse opgaver i forbindelse med etablering af tyske forretningsforbindelser såsom:

Oversættelser af og/eller korrekturlæsning på brochurer, salgsmateriale, brugsanvisninger, mm.
Oversættelse af og/eller korrekturlæsning på dit websted
Kontaktformidling til tyske myndigheder og virksomheder
Placering af annoncer i tysksprogede aviser og blade

Når man tager EU's udvidelse mod øst i betragtning, skal man være opmærksom på, at tysk er det første fremmedsprog der læres i blandt andet Polen, Tjekkiet, Ungarn samt de baltiske lande. Det ville være en stor fordel for danske virksomheder at kunne begå sig på tysk, når man ønsker at komme ind på det østeuropæiske marked.